logo  
     
 

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

WEB SİTESİ YAPILIR!

YENi TÜRK TiCARET KANUNU GEREĞiNCE SERMAYE ŞiRKETLERi iÇiN GEREKLi MEVZUATA UYGUN GELiŞMiŞ VE KOLAY KULLANIMA SAHiP KONTROL PANELLi DiNAMiK WEB SiTELERiNİ TÜM iHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAK DOĞRULTUDA TASARLIYORUZ VE PRAGRAMLIYORUZ. SADECE WEB SİTESİ DEĞiL, LOGO, KURUMSAL KiMLİK, KARTViZiT, BROŞÜR, KATALOG, iNSERT, BASILI TÜM iŞLERiNiZi HAKKIYLA YERiNE GETiRİYORUZ. iSTERSENİZ, HANE HANE, DÜKKAN DÜKKAN DAĞITIMINI YAPIYORUZ.

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Web Sitesinde Ne Olmalı

MADDE 1524- (1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:
a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.
b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.
c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.
d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.
e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.
f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.
g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.
ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.
i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.
(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur; Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza hükümleri saklıdır.
(3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.
11303
(4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.
(6) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

BİZ KİMİZ

ANKAmedya, 1998 yılından beri sektörde tecrübeli kişiler tarafından 2006 yılında kurulmuştur.

ANKAmedya Basın Grubu ile 10'dan fazla internet gazetesi (haber sitesi), 3 tane yerel gazetesi ile yerel basın sektöründe hızla büyümüş ve bu büyümesini devam ettirmektedir.

Creafik Grafik Tasarım Markası ile yüzlerce firmanın kurumsal kimlik çalışmaları, basın grubumuza ait gazetelerin tasarımı ve dizgisi ve bir çok görsel-basılı envanterin tasarımını gerçekleştirmiştir.

NETMARKER web development studioMarkası ile yüzlerce web sitesi tasarlamış ve geliştirdiği yazılım ile programlamıştır. Web tasarım sektöründe tecrübeli, bilgili, yaratıcı ekibiyle teknoloji öncülerinden olmaya devam etmektedir. Web sitelerinin arama motorlarında önde gelmesi için doğru düzgün bir planlama ile SEO (Search Engine Optimizatin / Arama Motoru Optimizasonu) alt yapısıyla hazırlamıştır.

Akıl Fikir Danışmanlık Hizmetleri Markası ile bir çok firmaya iş geliştirme desteğinde bulunmuş, iktisadi, idari ve AR-GE çalışmalarında öncülük etmiş, medya planlama ve sosyal medya yönetimi ile de başarıya ulaşmaları için çalışmıştır.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Bir tıklama ile: www.ankamedya.com
Bir kaç kelime yazarak: mail@ankamedya.com
Ofisimizi telefon ederek: 0.264.517 52 90
Cep telefonu vasıtası ile direkt ulaşarak: 0.546.220 61 09 (İsterseniz çağrı bırakın, biz sizi arayalım)
Yerimiz nerede: Camikebir Mh. İpek Sk. No:6/2 Geyve - Sakarya / Türkiye